DEELNAME VOORWAARDEN FAB # 1 - Fabulous Art Book Skip to content

DEELNAMEVOORWAARDEN FAB #1

 1. Algemeen.

1a. Het FAB #1 biedt beeldend kunstenaars gelegenheid zich in een omvangrijk boek met een hoge oplage aan een groot publiek te presenteren.

1b. Kunstenaars kunnen zich in het FAB #1 presenteren met 1, 2, 4 pagina’s of een uitklapper.

1c. De samenstelling en uitgave van het FAB #1 geschiedt onder verantwoordelijkheid van De Kunst Collega’s B.V. (hierna: uitgever).

1d. De editie 2021 van het FAB #1 verschijnt in december 2020.

1e. Beeldend kunstenaars, galeriehouders en anderen die zich in het FAB #1 willen presenteren, accepteren deze deelnamevoorwaarden volledig en onvoorwaardelijk.

 1. Aanmelden voor deelname.

2a. Kunstenaars melden zich aan voor een presentatie in het FAB #1 door het insturen van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier.

2b. Aanmelden kan via de website van het FAB #1: www.fabulousartbook.com.

2c. De uiterste aanmelddatum voor een presentatie is 1 september 2020.

2d. Een toetsingscommissie beoordeelt elke aanmelding. De beoordeling leidt tot acceptatie of afwijzing van de aanmelding.

2e. Binnen tien werkdagen na aanmelding krijgt de persoon die zich heeft aangemeld, per e-mail bericht van acceptatie of afwijzing.

2f. De uitgever kan zonder opgave van redenen een aanmelding voor een presentatie weigeren.

2g. Een persoon die zich heeft aangemeld en wordt afgewezen, krijgt de reeds betaalde kosten terugbetaald.

 1. Afmelden voor deelname.

3a. Afmelding voor deelname moet per e-mail (info@fabulousartbook.com). Afmelding wordt altijd binnen enkele werkdagen door de organisatie bevestigd.

3b. Afmelding is tot 7 werkdagen na aanmelding kosteloos mogelijk. Bij afmelding binnen 7 werkdagen maar na ballotage wordt 25% van de deelnamekosten in rekening gebracht.

3c. Afmelding is van 7 werkdagen na aanmelding tot 30 juni 2020 mogelijk tegen 40% van de kosten verbonden aan de presentatie.

3d. In de periode 30 juni tot 1 augustus 2020 is afmelding mogelijk tegen 75% van de kosten verbonden aan de presentatie.

3e. Bij afmelding na 1 augustus zijn de volledige kosten verschuldigd.

 1. De presentatie.

4a. Om de kwaliteit van de presentaties te bewaken en daarmee voor een belangrijk deel de kwaliteit van het FAB #1, moeten de foto’s aan kwaliteitseisen voldoen die enerzijds bepaald worden in termen van beeld technische kwaliteiten (zie 4f) en anderzijds in kwalitatieve/ artistieke zin door een toetsingscommissie.

4b. Om een harmonieuze opmaak te realiseren, wordt de opmaak van het FAB #1 bepaald en bewaakt door de vormgevers.

4c. Elke presentatie in het FAB #1 op 1 pagina bestaat uit 1 afbeelding (is 1 kunstwerk) plus de gegevens van het werk. Daarnaast worden de website en/of het e-mail adres van de kunstenaar of galerie én de prijs van het kunstwerk vermeld.

4d. Elke presentatie in het FAB #1 op 2 pagina’s bestaat uit 2 afbeeldingen (is 2 kunstwerken) plus de gegevens van het werk. Daarnaast wordt de website en/of het e-mailadres van de kunstenaar of galerie vermeld én de prijs van het kunstwerk.

4e. Elke presentatie in het FAB #1 op 4 pagina’s bestaat uit 4 afbeeldingen (is 4 kunstwerken) plus de gegevens van het werk. Daarnaast wordt de website en/of het e-mailadres van de kunstenaar of galerie vermeld én de prijs van het kunstwerk.

4f. Elke presentatie in het FAB #1 op een uitklapper bestaat uit 4 afbeeldingen (is 4 kunstwerken) plus de gegevens van het werk. Daarnaast wordt de website en/of het e-mailadres van de kunstenaar of galerie vermeld én de prijs van het kunstwerk.

4g. De uiterste aanleverdatum van de foto of foto’s voor het FAB #1 is 1 september 2020.

4h. De foto of foto’s voor de presentatie moeten worden geüpload bij inschrijving of gemaild (bij voorkeur via www.wetransfer.com) met minimaal (specificaties) 300 dpi in jpg, jpeg, png, psd of tif.

4i. De kleuren worden voor druk omgezet naar CMYK waardoor er enig kleurverschil kan ontstaan. Het advies is om dit zelf al te doen voor verzending.

4j. De uitgever draagt zorg voor een harmonieuze opmaak van alle presentaties.

4k. Alle presentaties worden na opmaak, voor druk, ter controle aan de kunstenaars voorgelegd (als pdf). Eventuele correcties dienen binnen 5 werkdagen na verzending van de proef terug te zijn bij de redactie. Latere reacties kunnen niet meer verwerkt worden.

4l. De uitgever bepaalt waar in het FAB #1 de presentaties worden geplaatst.

4m. Tijdige aanlevering van foto(‘s) en tekst (zie 4g.) is noodzakelijk in verband met de vaste verschijningsdatum van het FAB #1. Bij te late levering vervalt het recht op deelname en blijven de kosten verschuldigd.

4n. Als meer foto’s worden gemaild dan in de presentatie geplaatst kunnen worden, kiest de ontwerper een van de gestuurde foto’s.

4o. De foto’s moeten vrij van rechten zijn en zonder kosten en/ of vermelding van de fotograaf geplaatst kunnen worden.

4p. Met het insturen van een of meer foto’s wordt toestemming verleend de foto of foto’s zonder vergoeding ook voor andere (publicitaire) doelstellingen ten behoeve van het FAB #1 te gebruiken, zoals op de website van het FAB #1 en in folders of ander drukwerk ten behoeve van het FAB #1.

4q. De uitgever kan ten behoeve van het FAB #1 de namen van de kunstenaars met een presentatie in het FAB #1, op de door haar gewenste wijze en plaatsen vermelden. Hierbij zijn onder meer vermelding op de website van het FAB #1 en in folders mogelijk. Deze vermeldingen zijn voor de kunstenaars kosteloos.

4r. Op de website van het FAB #1 worden foto’s van kunstwerken van meerdere kunstenaars getoond met korte aanduidingen van de kunstenaars.

 1. Het FAB #1.

5a. Het FAB #1 verschijnt in december 2020.

5b. Het FAB #1 is in eerste instantie bedoeld om kunstenaars gelegenheid te bieden zich voor een groot publiek te presenteren. Mede door de naslagfunctie, zal het FAB #1 naar verwachting geraadpleegd en ingezien worden door de eigenaar en daarnaast door meelezers.

5c. In het boek is voorin een register opgenomen waarin iedere deelnemer op alfabet is vermeld met een verwijzing naar de pagina(‘s) met zijn of haar presentatie.

 1. Kosten.

6a. Deelnemers zijn voor hun presentatie in het FAB #1 met opname van hun gegevens een bijdrage aan de kosten verschuldigd.

6b. De bijdrage in de kosten is:

 • bij een presentatie met 1 pagina met 1 afbeelding, € 450,- (excl. BTW en 1 incl. boek t.w.v. € 49,95);
 • bij een presentatie met 2 pagina’s met 2 afbeeldingen € 790,- (excl. BTW en incl. 2 boeken t.w.v. € 49,95 per stuk);
 • bij een presentatie met 4 pagina’s met 4 afbeeldingen, € 1490,- (excl. BTW en incl. 4 boeken t.w.v. € 49,95 per stuk);
 • bij een presentatie op een uitklapper met 4 afbeeldingen, € 2750 (excl.BTW en incl. 8 boeken t.w.v. € 49,95 per stuk).

6c. Leden van de Nationale Associatie voor Beeldend Kunstenaars (NABK), deelnemers aan deze kunstbeurzen en deelnemers aan het Jaarboek Kunstenaars krijgen 10% korting.

6d. Nadat een deelnemer zich heeft geregistreerd en betaald, ontvangt hij een mail ter bevestiging met de factuur.

6e. Tot zes weken voor verschijning van het FAB #1 kunnen deelnemers die zich in het FAB #1 presenteren extra boeken kopen met een grote voorintekeningkorting (€ 15,- in plaats van € 49,95, inclusief BTW excl. verzendkosten).

6f. Bij de bijdrage in de kosten zijn de opmaak van de pagina of pagina’s inbegrepen.

6g. Alle kosten voor samenstelling, druk en distributie van het FAB #1 worden gedragen door de uitgever.

6h. Alle kosten voor verkoop en promotie van het FAB #1 worden gedragen door de uitgever.

 1. Overige bepalingen.

7a. De bepalingen verwoord in deze deelnamevoorwaarden, kunnen zonder nadere aankondiging door de uitgever aangepast worden.

7b. Voor aanpassing van de deelnamevoorwaarden gemaakte afspraken, blijven van kracht met de voor aanpassing van de deelnamevoorwaarden van toepassing zijnde condities.

7c. In onvoorziene gevallen zal door de uitgever naar redelijkheid worden geoordeeld en gehandeld.

7d. In gevallen van meningsverschillen over de interpretatie van hetgeen in deze voorwaarden is vastgelegd, is het oordeel van de uitgever bepalend.

7e. Op deze deelnamevoorwaarden is het Nederlandse recht van toepass